KRONIKA GALERIA ORGANIZACJA KONTAKT STOWARZYSZENIE
KRONIKA 2017/2018

KRONIKA 2016/2017

KRONIKA 2015/2016

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA


Wielu wychowanków placówki ma znaczne trudności w zakresie komunikacji werbalnej - posługiwaniu się mową, a ze względu na deficyty rozwojowe, wykazuje także brak umiejętności pisania i czytania. Praca rewalidacyjna z wieloma podopiecznymi opiera się na alternatywnych metodach komunikacji, wykorzystujących system piktogramowy. Piktogramy są systemem znaków obrazkowych służących do rozwijania komunikacji osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie oraz dla osób z poważnymi problemami w zakresie rozumienia języka i posługiwania się mową.

 

 

 

RODZICE

Masz pytania?
Przyjdź do nas!

Organizujemy indywidualne spotkania specjalistów z rodzicami i opiekunami, prezentujące ofertę Placówki, pomagające w podjęciu decyzji o wyborze szkoły dla Państwa dziecka

NABÓR DLA UCZNIÓW
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

WCZESNE
WSPOMAGANIE ROZWOJU

 


Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych