KRONIKA GALERIA ORGANIZACJA KONTAKT STOWARZYSZENIE
KRONIKA 2017/2018

KRONIKA 2016/2017

KRONIKA 2015/2016

 

ARTETERAPIA W PRACOWNI RĘKODZIEŁA


Sztuka, oprócz swych walorów estetycznych i dekoracyjnych, może pozytywnie oddziaływać na osoby z deficytami rozwojowymi, powodując samopoznanie, rozwój osobisty, uwrażliwienie, a przede wszystkim samouzdrowienie. Malowanie, rysowanie, rzeźbienie oraz inne formy sztuki mogą być efektywnymi sposobami komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem.

Terapia przez sztukę polega na uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, rozwija sprawności manualne, relaksuje, pozwala na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji. Pobudza do wszechstronnego rozwoju ucznia, rozwija zainteresowania i uzdolnienia artystyczne.

RODZICE

Masz pytania?
Przyjdź do nas!

Organizujemy indywidualne spotkania specjalistów z rodzicami i opiekunami, prezentujące ofertę Placówki, pomagające w podjęciu decyzji o wyborze szkoły dla Państwa dziecka

NABÓR DLA UCZNIÓW
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

WCZESNE
WSPOMAGANIE ROZWOJU

 


Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych