KRONIKA GALERIA ORGANIZACJA KONTAKT STOWARZYSZENIE
KRONIKA 2017/2018

KRONIKA 2016/2017

KRONIKA 2015/2016

 

AKTUALNOŚCI
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

19 czerwca cała społeczność naszego Ośrodka spotkała się na uroczystym apelu kończącym bieżący rok szkolny. W uroczystości wzięli udział także Rodzice oraz pan Wacław Dziendziel - członek Zarządu Powiatu.
Podczas apelu wyróżniającym się uczniom szkoły zawodowej i branżowej zostały wręczone stypendia Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego „Złota nadzieja”, a najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Szczególne podziękowania w formie dyplomów zostały skierowane w stronę Rodziców najbardziej zaangażowanych w życie klas i szkoły.
Pani dyrektor złożyła także podziękowania za całoroczną pracę wszystkim pracownikom Ośrodka, a uczniom życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia 2 września!


„Praktyki wspomagane

dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- szansą na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy”

 

W styczniu 2019 r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozpoczęli praktyki wspomagane. Są one przewidziane w ramach realizacji podstawy programowej na przedmiocie przysposobienie do pracy.
Dobór liczby udających się na praktyki wspomagane uwzględnia indywidualne potrzeby i potencjał uczniów, zasoby i możliwości szkoły oraz zakładu pracy, w którym praktyki się odbywają. Zajęcia realizowane są w cyklu raz na dwa tygodnie dla każdej grupy.
Patronat nad praktykami objął zakład KOTEX w Bielawie z właścicielami Haliną i Janem Sikorskimi.
Podczas praktyk uczniowie zapoznają się z obowiązkami i prawami pracownika oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa podczas wykonywania konkretnych zadań. Wykonują wybrane proste prace z zakresu czynności włókienniczych w cyklu produkcyjnym aktualnie realizowanym w zakładzie.
Praktyki są przygotowaniem do wykonywania w przyszłości prac pomocniczych z zakładach szwalniczych i krawieckich.


Większa szansa na rozwój w Specjalnym Ośrodku w Dzierżoniowie
(art. POWIAT DZIERŻONIOWSKI)

"Wzrost jakości edukacji szkolnej"
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
w partnerstwie z Powiatem DzierżoniowskimKlucz do zawodu - dostosowanie szkolenia
zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do
potrzeb rynku pracy


RODZICE

Masz pytania?
Przyjdź do nas!

Organizujemy indywidualne spotkania specjalistów z rodzicami i opiekunami, prezentujące ofertę Placówki, pomagające w podjęciu decyzji o wyborze szkoły dla Państwa dziecka

NABÓR DLA UCZNIÓW
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

WCZESNE
WSPOMAGANIE ROZWOJU

 


Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych